AIRSAFE Sp. z o. o.

SoftLanding - autonomiczny system bezpiecznego lądowania spadochronów

Z uwagi na fakt, że projekt SoftLanding jest w fazie koncepcyjnej, Spółka AirSafe stoi przed zadaniem opracowania założeń techniczno-organizacyjnych budowy optymalnych konstrukcji prototypów systemu celem przetestowania ich w warunkach rzeczywistych.

Uwieńczeniem realizacji projektu w przypadku zakończonych sukcesem prac badawczych, będzie wdrożenie i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową SoftLanding - autonomicznego systemu bezpiecznego lądowania na spadochronie ładunku lub skoczka. SoftLanding bazuje na nowatorskim wynalazku spadochronowego hamulca aerodynamicznego. Zastosowanie go znacznie zmniejszy prędkość opadania spadochronu tuż przed przyziemieniem zrzutu i zapewni tzw. „miękkie lądowanie”. System ten znacznie zwiększy precyzję i bezpieczeństwo zrzutów spadochronowych. Otworzy to nowe możliwości dla stale rozwijającego się transportu lotniczego.

SYSTEM SOFTLANDING

Autorskie rozwiązania

Projekt SoftLanding opiera się na innowacyjnym w skali światowej autorskim rozwiązaniu w postaci udzielonego patentu na wynalazek, który umożliwia pokonanie zagrożeń związanych z tzw. „twardym lądowaniem” na spadochronie.

System pozwoli na redukcje zagrożeń dla bezpiecznego zrzutu wynikających z wielu możliwych niesprzyjających czynników takich jak: warunki atmosferyczne, struktura terenu miejsca lądowania, gabaryty oraz waga ładunku lub skoczka. Ponad to zastosowanie hamulca spadochronowego umożliwi minimalizacje rozmiarów spadochronu. Jego większa prędkość opadania zostanie skutecznie wyhamowana w kluczowym momencie.

SoftLanding usprawni i ułatwi spadochronowe zrzuty zarówno wojskowe jak i cywilne, czyniąc je bardziej bezpiecznymi, w szczególności dla ładunków wrażliwych na przeciążenia i ”twarde lądowania”, takich jak m.in. specjalistyczny sprzęt wojskowy, elektroniczny, optyczny, medyczny itp.

MISJA

Użytkownicy AirSafe

Rosnące w skali globalnej zapotrzebowanie na transport lotniczy determinuje poszukiwanie rozwiązań usprawniających zrzuty spadochronowe i zwiększające ich bezpieczeństwo. Misją Spółki po zakończeniu sukcesem eksperymentów i prac badawczych jest wdrożenie do produkcji systemu wspomagającego lądowanie poprzez wyhamowanie tuż nad ziemią zrzucanego na spadochronie ładunku lub skoczka. SoftLanding znajdzie zastosowanie dla każdego typu spadochronu: towarowego, desantowego, ratowniczego, treningowego, specjalnego oraz zapasowego.

DANE KONTAKTOWE

Airsafe sp. z o.o.
ul. Mieszka I 48-50
35 - 303 Rzeszów
E-mail: info@airsafe.pl
NIP: 813-373-22-90
KRS: 0000649933
REGON: 365994124