AIRSAFE Sp. z o. o.

SoftLanding - autonomiczny system bezpiecznego lądowania spadochronów

Z uwagi na fakt, że projekt SoftLanding jest w fazie koncepcyjnej, Spółka AirSafe stoi przed zadaniem opracowania założeń techniczno-organizacyjnych budowy optymalnych konstrukcji prototypów systemu celem przetestowania ich w warunkach rzeczywistych.

Uwieńczeniem realizacji projektu w przypadku zakończonych sukcesem prac badawczych, będzie wdrożenie i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową SoftLanding - autonomicznego systemu bezpiecznego lądowania na spadochronie ładunku lub skoczka. SoftLanding bazuje na nowatorskim wynalazku spadochronowego hamulca aerodynamicznego. Zastosowanie go znacznie zmniejszy prędkość opadania spadochronu tuż przed przyziemieniem zrzutu i zapewni tzw. „miękkie lądowanie”. System ten znacznie zwiększy precyzję i bezpieczeństwo zrzutów spadochronowych. Otworzy to nowe możliwości dla stale rozwijającego się transportu lotniczego.

SYSTEM SOFTLANDING

Autorskie rozwiązania

Projekt SoftLanding opiera się na innowacyjnym w skali światowej autorskim rozwiązaniu w postaci udzielonego patentu na wynalazek, który umożliwia pokonanie zagrożeń związanych z tzw. „twardym lądowaniem” na spadochronie.

System pozwoli na redukcje zagrożeń dla bezpiecznego zrzutu wynikających z wielu możliwych niesprzyjających czynników takich jak: warunki atmosferyczne, struktura terenu miejsca lądowania, gabaryty oraz waga ładunku lub skoczka. Ponad to zastosowanie hamulca spadochronowego umożliwi minimalizacje rozmiarów spadochronu. Jego większa prędkość opadania zostanie skutecznie wyhamowana w kluczowym momencie.

SoftLanding usprawni i ułatwi spadochronowe zrzuty zarówno wojskowe jak i cywilne, czyniąc je bardziej bezpiecznymi, w szczególności dla ładunków wrażliwych na przeciążenia i ”twarde lądowania”, takich jak m.in. specjalistyczny sprzęt wojskowy, elektroniczny, optyczny, medyczny itp.

MISJA

Użytkownicy AirSafe

Rosnące w skali globalnej zapotrzebowanie na transport lotniczy determinuje poszukiwanie rozwiązań usprawniających zrzuty spadochronowe i zwiększające ich bezpieczeństwo. Misją Spółki po zakończeniu sukcesem eksperymentów i prac badawczych jest wdrożenie do produkcji systemu wspomagającego lądowanie poprzez wyhamowanie tuż nad ziemią zrzucanego na spadochronie ładunku lub skoczka. SoftLanding znajdzie zastosowanie dla każdego typu spadochronu: towarowego, desantowego, ratowniczego, treningowego, specjalnego oraz zapasowego.

PRZETARGI

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR 17-11-2017 18:37
AirSafe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2017/POIR dotyczące: dostawy fabrycznie nowego pionowego centrum obróbczego wraz z oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem (1 szt.).
Wyniki przetargu 29-11-2017 17:13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego nr 1/2017/POIR

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Airsafe Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu nr. POIR.01.01.01-00-0698/17 pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia SoftLanding służącego do miękkiego lądowania zrzucanych na spadochronie ładunków (do wagi 50kg), zwiększającego bezpieczeństwo zrzutu w momencie kontaktu z podłożem.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia służącego do lądowania zrzucanych na spadochronie ładunków (do wagi 50kg), które będzie cechowało się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa ładunku przy kontakcie z podłożem.

Nowy produkt będzie składał się z generatora sił mechanicznych o skokowym przebiegu ich narastania oraz elementów łączących w odpowiedni sposób generator sił ze zrzucanym obiektem oraz spadochronem.

Nowy produkt będzie wyróżniał się następującymi cechami:

  • zmniejszenie przeciążenia podczas lądowania,
  • zmniejszenie wielkości czaszy spadochronu
  • skrócenie czasu przygotowania ładunku do zrzutu,
  • redukcja prędkości opadania w momencie kontaktu z podłożem.

Wdrożenie wyników projektu będzie skutkowało:

  • powstaniem nowych miejsc pracy,
  • zwiększeniem eksportu polskich produktów,
  • unowocześnieniem i poprawą konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Wartość projektu: 1 464 127,71 zł

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 096 951,61 zł

DANE KONTAKTOWE

Airsafe sp. z o.o.
32-447 Siepraw
ul. Górska 56
E-mail: info@airsafe.pl
NIP: 813-373-22-90
KRS: 0000649933
REGON: 365994124